Giora-van-Straten-specialist-interne-geneeskunde-wagenrenk

INTERNE GENEESKUNDE & ONCOLOGIE

Dierenarts Specialist Interne Geneeskunde
Dr. Giora van Straten is in 2001 afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht. Na  een jaar in de praktijk te hebben gewerkt is hij in 2002 begonnen aan de opleiding Specialist Interne Geneeskunde Gezelschapsdieren.

De opleiding is in 2006 afgerond en binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht heeft hij zich sindsdien toegelegd op de Nefrologie en de Hematologie. In maart 2017 is Dr. Giora van Straten gepromoveerd op ‘Levershunts bij honden’.

Sinds september 2017 werkt  dr. Giora van Straten in de Wagenrenk. Naast de  Interne Geneeskunde, de Gastro-enterologie  is de Oncologie een belangrijk aandachtsgebied.