De Radiologie omvat binnen De Wagenrenk het röntgenonderzoek, het echografisch onderzoek en het CT onderzoek.
MRI  onderzoeken worden in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht uitgevoerd.

Röntgenonderzoek

Röntgenopnamen worden gemaakt met behulp van röntgenstraling. Röntgenstraling is gevaarlijk en de aanwezigheid van personen in de röntgenruimte wordt zoveel mogelijk beperkt.

Momenteel werken we in De Wagenrenk met een CR digitaal systeem, wat een snelle processing mogelijk maakt en waardoor, indien gewenst, gemakkelijk een CD met de gemaakte röntgenopnamen aan de eigenaar meegegeven kan worden.Met röntgenopnamen kan een goed beeld verkregen worden van aandoeningen van het skelet, de longen en bepaalde afwijkingen van het maagdarmkanaal. In de meeste gevallen kunnen de buikorganen en het hart beter met echografie in beeld worden gebracht. In sommige gevallen is het noodzakelijk röntgen contrastonderzoek te doen.

Voorbereiding patiënt röntgenonderzoek:
Het dier moet nuchter zijn (12 uur geen eten, wel drinken tot 2 uur van tevoren). In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn de patiënt onder een lichte sedatie te onderzoeken. Voor speciale contrastonderzoeken wordt vooraf met de eigenaar besproken wat de beste voorbereiding is van de patiënt.

Echografisch onderzoek

Bij de echografie wordt gebruik gemaakt van ultrasoon (niet hoorbaar) geluid. Ultrasoon geluid is niet gevaarlijk en de eigenaar mag bij het onderzoek aanwezig zijn om de hond of kat gerust te stellen. Bot en lucht weerkaatsen vrijwel al het geluid, waardoor dieper gelegen structuren niet zichtbaar zijn. Voor het skelet en de longen is de echografie dus een minder geschikte beeldvormende techniek. Andere weefsels in het lichaam daarentegen zijn juist goed in beeld te brengen met echografie. Zo kunnen bijvoorbeeld het hart en vele buikorganen fraai in beeld worden gebracht. Soms zal het nodig zijn biopten te nemen tijdens het echo-onderzoek. Er kan dan wat weefsel of enkele cellen weggenomen worden, welke verder onderzocht worden. Het nemen van deze biopten wordt gedaan door de behandelend specialist.

Er zijn meerdere screeningsonderzoeken m.b.v. echografie mogelijk t.b.v. de fokkerij van gezelschapsdieren (bv. HCM, PKD, CIN Aortastenose, DCM, Ectopische ureteren etc.)

Voorbereiding patiënt echografisch onderzoek:
Voor echografisch onderzoek van de buik is het van belang dat het dier nuchter is (12 uur geen eten, wel drinken tot 2 uur van tevoren) en met een volle blaas wordt aangeboden. Indien de blaas leeg is, is echografisch onderzoek van de blaas niet goed uitvoerbaar. Het voordeel van de nuchtere patiënt is bovendien, dat als de patiënt niet meewerkt, een sedatie (roesje) overwogen kan worden.

Voor echografisch onderzoek van het hart hoeft de patiënt niet nuchter te zijn, indien de patiënt coöperatief is. Soms zijn er echter aanvullende onderzoeken nodig en wordt toch geadviseerd de patiënt, voor de zekerheid, nuchter mee te brengen. Bij het echografisch onderzoek is de eigenaar aanwezig. Deze kan helpen de hond of kat vast te houden en kan tegelijkertijd meekijken bij het onderzoek

Het nemen van biopten gebeurt onder echobegeleiding. Het is meestal niet nodig de patiënt hiervoor te laten slapen. Ze liggen rustig in een kussen, zijn vaak toch wat onder de indruk van alles, zodat ze het prikje door de huid niet voelen.

CT onderzoek

Sinds 2018 heeft de Wagenrenk de beschikking over een CT scanner. Het betreft een zeer geavanceerde 64-slice scanner, welke gedetailleerde beelden geeft. Het CT onderzoek werkt met röntgenstralen, waarbij de hond of kat onder anesthesie gebracht wordt voor het onderzoek.

De dierenarts-specialist waar u naar bent verwezen in de Wagenrenk kan besluiten dat een CT onderzoek nodig is. Maar ook uw eigen dierenarts kan een CT onderzoek in laten plannen bij de Wagenrenk.

Uw dierenarts kan een CT aanvragen via ons algemene telefoonnummer 0317 419120. Er wordt dan een afspraak voor u ingepland bij de betreffende dierenarts specialist. Zodra de afspraak is gemaakt wordt u verzocht z.s.m. het volledige patiëntendossier in te laten sturen door uw dierenarts. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan wordt er contact opgenomen.

Voorbereiding patiënt CT onderzoek:
Het dier moet nuchter zijn (12 uur van te voren geen eten meer, drinken mag wel tot 2 uur van te voren)

Mevr. Drs. M.Vink-Nooteboom is de veterinair radioloog in de Wagenrenk

specialist-radiologie-voor-dieren-Mariette-vink-nooteboom

Mariëtte Vink-Nooteboom

Dierenarts Specialist Veterinaire Radiologie