Oogheelkunde ofwel ophthalmologie is de tak binnen de (dier)geneeskunde waarin men zich bezig houdt met de ziekten van het oog en hun behandeling. Deze behandeling kan medicamenteus zijn of operatief. Alvorens tot een behandeling te besluiten zal eerst een goed oogonderzoek nodig zijn, hierbij bent u zelf aanwezig. De oogarts zal de bevindingen van het onderzoek met u bespreken, uitleggen wat de consequenties voor uw dier zijn en wat hier aan te doen is. Een enkele keer zal er nog aanvullend onderzoek nodig zijn (echo van het oog en/of oogkas, celonderzoek etc.) .

Een ander onderdeel van de oogheelkunde betreft het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen wat bij rashonden, waarmee gefokt wordt, veelal een vereiste is. De uitslag van het onderzoek wordt op het ECVO formulier ingevuld en dit krijgt u direct mee.

Oogheelkunde-specialist-huisdieren-Frans-Stades

Frans Stades

Dierenarts Specialist Oogheelkunde

Roswitha-van-de-Sandt-dierenarts-specialist-oogheelkunde

Roswitha van de Sandt

Dierenarts Specialist Oogheelkunde