Echografisch onderzoek

U kunt honden en katten verwijzen naar de Wagenrenk voor een rechtstreeks echo onderzoek (hart, abdomen,screeningsonderzoeken t.b.v. de fokkerij, etc.). Screeningsonderzoek ectopische ureteren gaat via de urologi poli.

Voorbereiding patiënt rechtstreekse echo onderzoeken: Voor een buikecho dient het dier nuchter te zijn, met volle blaas. Voor een hartecho is dit niet noodzakelijk.

Indien er alleen een echo wordt afgesproken voor een zieke patiënt, zal het onderzoek zonder sedatie worden uitgevoerd (het dier moet dus coöperatief zijn) en volgt de uitslag van alleen het echo onderzoek. U kunt het dier dan verder onderzoeken en een behandelplan opstellen.

Indien er biopten of verder onderzoek noodzakelijk zijn, zal dat vaak niet direct kunnen, en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden bij de geschikte specialistische discipline. Het zou fijn zijn als U de eigenaar hiervan op de hoogte stelt.

Indien een dier ziek is, heeft verwijzen via de internist, oncoloog, uroloog/chirurg of orthopeed onze voorkeur. Dit om begeleiding van eventuele sedatie, het nemen van biopten, verdere diagnostiek en behandeladvies – direct dezelfde dag – mogelijk te maken. U kunt dan bij de verwijzing naar één van deze disciplines direct een röntgen- of echo onderzoek in laten plannen. Als U dit duidelijk aangeeft bij de verwijzing kan dit in ons rooster zo goed mogelijk gepland worden.

Röntgenologisch onderzoek

Rechtstreekse röntgenpatiënten worden niet gedaan. Geadviseerd wordt deze patiënten te verwijzen naar de relevante discipline, waarna de betreffende specialist het röntgenonderzoek aanvraagt. Wij verzoeken u de eigenaar een afspraak te laten maken bij de betreffende discipline en direct te laten aangeven dat een röntgenonderzoek waarschijnlijk gewenst is, zodat dit zo goed mogelijk kan worden ingepland.

CT onderzoek

U kunt de patiënt verwijzen naar de relevante discipline, waarna de betreffende specialist het CT onderzoek in de Wagenrenk inplant.

Een rechtstreeks CT onderzoek voor uw patiënten aanvragen bij de Wagenrenk is ook mogelijk.