Privacybeleid voor verwijzend dierenartsen van de Wagenrenk

Algemeen

Uw privacy is voor de Wagenrenk van groot belang.  Wij nemen de verantwoordelijkheid die wij hebben ter bescherming , verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zeer serieus.

In ons privacybeleid kunt u lezen welke (technische en organisatorische) maatregelen de Wagenrenk neemt  om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig en in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

Aard registratie:

De volgende gegevens worden van u als verwijzend dierenarts van de Wagenrenk geregistreerd.

  1. Naam, adres, woonplaats
  2. Geslacht
  3. Emailadres(sen)
  4. Telefoonnummer(s)

 

Doel  registratie:

De Wagenrenk legt deze gegevens van u vast ten behoeve:

– contact met u over een door u verwezen patiënt

– de verzending van Nieuwsbrieven voor verwijzers van de Wagenrenk.

Deze Nieuwsbrief kan diergeneeskundige informatie bevatten, een uitnodiging voor bij- of nascholing dan wel relevante (organisatorische) ontwikkelingen binnen de Wagenrenk waar we u graag van op de hoogte willen stellen.

De Wagenrenk zal deze gegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. De Wagenrenk zal de gegevens die worden verstrekt dus niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u ons daar (desgevraagd) toestemming voor heeft gegeven.

Wijze van registratie & beveiliging:

Het patiëntenadministratiesysteem , waarin uw gegevens als verwijzend dierenarts zijn  opgenomen wordt beheerd door IDEXX Animana BV. Conform de eisen van de AVG is met IDEXX Animana  BV een verwerkersovereenkomst vastgelegd ter bescherming van uw privacy.

De Wagenrenk neemt daarnaast passende ICT maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens (verkregen via email/internet) tegen te gaan. Dit in samenwerking met Erkens ICT. Ook met Erkens ICT is in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting toe bestaat.

Uw rechten

Vragen

De Wagenrenk tracht met deze beschrijving van het privacybeleid een zo compleet en juist mogelijk beeld te geven over welke gegevens we hoe en waarom registreren en hoe we dit zo verantwoord en veilig mogelijk doen.  Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die de Wagenrenk heeft geregistreerd:

– in te zien,

– te corrigeren

– te verwijderen

– of over te laten dragen aan een andere organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@wagenrenk.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, zal de Wagenrenk ter verificatie eerst nog contact met u opnemen alvorens uw verzoek uit te voeren.

 

Indien U de Nieuwsbrief van de Wagenrenk niet wenst te ontvangen kunt u dit laten weten via een email aan manager@wagenrenk.com.