Binnen de discipline orthopedie houdt Mevr. Drs. M.H.Th. Govers zich bezig met patiënten die verwezen worden in verband met problemen aan het bewegingsapparaat. Dit kunnen aandoeningen zijn van gewrichten, spieren en botten. Zowel bij jonge als oude dieren komen diverse problemen voor met betrekking tot de voortbeweging. Dat kunnen aangeboren afwijkingen zijn, maar ook aandoeningen welke erfelijk zijn of ontstaan zijn door trauma, bijvoorbeeld door een val of aanrijding.

Afhankelijk van de aandoening zal na het klinisch onderzoek besloten worden om eerst nader onderzoek uit te voeren, of om over te gaan tot behandeling. Het nader onderzoek kan bestaan uit röntgenonderzoek, bloedonderzoek, uitvoeren van gewrichtspuncties of nemen van biopten. Een behandeling kan bestaan uit medicatie, verband, spalk, operatie of een combinatie hiervan.

Tijdens het poliklinisch bezoek wordt alles duidelijk met de klant doorgenomen en vindt er steeds overleg met de klant plaats. In geval van een operatie zal altijd op korte termijn een afspraak gemaakt worden, vaak kan de operatie nog in dezelfde week plaats vinden, in geval van een spoedoperatie natuurlijk nog op dezelfde dag.

De neurochirurgie omvat operaties welke te maken hebben met het zenuwweefsel. Dat zijn voornamelijk hals- en rughernia’s.

Voor het onderzoek op Patella-luxatie, dat door steeds meer rasverenigingen verplicht wordt, is geen verwijzing van uw dierenarts nodig. Wel verzoeken we u om een duidelijk leesbare copie van de stamboom en het eigendomsbewijs van te voren naar de balie te sturen zodat de benodigde formulieren voor het onderzoek klaar gemaakt kunnen worden.

Marjan Govers

Dierenarts Specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren Orthopedie en Neurochirurgie