CORONA MAATREGELEN

Teneinde de continuïteit van de zorg in ons dierenziekenhuis op een veilige manier (voor u én ons) te kunnen waarborgen zijn een aantal regels opgesteld. Uw medewerking is daarbij van groot belang is:

  1. Kom alleen naar de Wagenrenk wanneer u gezond bent.
  2. Stuur iemand anders met uw dier naar de Wagenrenk wanneer u Corona gerelateerde klachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak of zeg in dit geval uw afspraak (altijd kosteloos) af.
  3. Draag een mondkapje bij uw bezoek aan de Wagenrenk. Indien u geen mondkapje bij zich heeft kunt u deze kopen bij de balie van de Wagenrenk. Zonder mondkapje mag u niet naar binnen.
  4. Houdt de 1.5 meter afstand aan en volg de aanwijzingen van de medewerkers van de Wagenrenk.
  5. Slechts één persoon mag naar binnen met de hond of kat.
  6. Vanuit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u alleen met pin te betalen.

HOE GAAT HET BEZOEK IN ZIJN WERK

Bij aankomst ontsmet u uw handen bij INGANG 1 en meldt u zich vervolgens bij de balie. Om te voorkomen dat de wachtkamer te vol raakt wordt u vervolgens verzocht buiten (of in uw auto) te wachten tot u aan de beurt bent. Ook tijdens het onderzoek of de behandeling zal u gevraagd worden buiten  de kliniek  te wachten. Houdt u hier – gezien mogelijke  weersomstandigheden – zo veel mogelijk rekening mee. Bij slecht weer adviseren wij u voldoende warme kleding en eventueel een paraplu mee te nemen, bij warm weer met uw dier in de schaduw te wachten. Bij uw aanmelding bij de balie ontvangt u van de baliemedewerker een bel. U wordt gebeld  wanneer u (één persoon) met de hond of kat naar binnen kunt komen. U ontsmet bij INGANG 1 weer uw handen en gaat vervolgens met de betreffende dierenarts of assistente mee en volgt zijn/haar instructies. In uitzonderlijke situaties kan de dierenarts of de assistente u verzoeken een mondkapje te dragen. Volg ook hierbij de instructies die u daar over krijgt zeer nauwkeurig op om een onjuist en daarmee niet veilig gebruik te voorkomen.

Bij een behandeling en of onderzoek nemen wij uw dier van u over en zullen u vragen weer buiten de kliniek te wachten.  Nadat het onderzoek en/of de behandeling is  afgerond, ontvangt u bij de balie de factuur en eventuele medicatie. De factuur kan uit oogpunt van de hygiëne alleen per pin worden voldaan.

Naast uw medewerking vragen we ook uw begrip in geval uw bezoek aan de Wagenrenk langer duurt dan verwacht. Wij proberen zo veel mogelijk noodzakelijk onderzoek en behandeling op één dag (binnen één bezoek aan de Wagenrenk) te laten plaatsvinden. Dit kan ook  betekenen dat er meerdere dierenarts-specialisten in samenspraak  uw huisdier moeten onderzoeken. Zo werkt de chirurg, maar ook de internist en orthopeed  vaak samen met de radioloog. Het kan zijn dat u voor een echo- of röntgenonderzoek dus even moet wachten. Een enkele keer kan een spoed patiënt voorrang krijgen en de wachttijd verlengen. Wij vragen uw begrip en medewerking en willen u bij voorbaat danken.

Tot ziens in de Wagenrenk!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Wagenrenk