De behandeling van een huisdier is niet altijd éénvoudig. Al onze dierenarts-specialisten en medewerkers streven naar een optimale behandeling en serviceverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent.

Indien u klachten heeft over de behandeling van uw huisdier door de behandelend specialist, dan kunt u deze klacht schriftelijk, per post, richten aan V.S.C. de Wagenrenkr t.a.v. de betreffende specialist. Als dit voor u niet leidt tot een bevredigende oplossing, wordt u verzocht uw klacht te richten aan de manager van de kliniek mw. A. Hoeben (a.hoeben@wagenrenk.com of per post). Zij zal dan voor u bemiddelen met de betreffende specialist.

Indien de klacht dan nog steeds niet afdoende afgehandeld wordt, zullen twee andere dierenarts-specialisten gevraagd worden zich te buigen over de klacht.

Indien u klachten heeft, niet direct over de behandeling van Uw huisdier, maar meer algemeen van aard, dan kunt u deze klacht richten aan de manager van de kliniek, Mevr. A. Hoeben ( a.hoeben@wagenrenk.com of per post)