De Radiologie omvat binnen De Wagenrenk het röntgenonderzoek, het echografisch onderzoek en CT onderzoek. MRI  onderzoeken worden in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht uitgevoerd.

Röntgenonderzoek

Röntgenopnamen worden gemaakt met behulp van elektromagnetische straling. Deze straling wordt door de verschillende weefsels van een lichaam in verschillende mate doorgelaten, waarna zij effect hebben op fotografisch filmmateriaal, zodat een beeld verkregen wordt. Röntgenstraling is gevaarlijk en de aanwezigheid van personen in de röntgenruimte wordt zoveel mogelijk beperkt.

Momenteel werken we in De Wagenrenk met een CR digitaal systeem, wat een snelle processing mogelijk maakt en waardoor, indien gewenst, gemakkelijk een CD met de gemaakte röntgenopnamen aan de eigenaar meegegeven kan worden.Met röntgenopnamen kan een goed beeld verkregen worden van aandoeningen van het skelet, de longen en bepaalde afwijkingen van het maagdarmkanaal. In de meeste gevallen kunnen de buikorganen en het hart beter met echografie in beeld worden gebracht. In sommige gevallen is het noodzakelijk röntgen contrastonderzoek te doen. Hierbij wordt door inbrengen van een contrastmiddel in het lichaam een bepaalde lichaamsstructuur beter zichtbaar. Bijvoorbeeld een contraststudie van de wervelkolom in het geval van een rughernia. Ook contraststudies van nieren, blaas en urinewegen zijn soms nodig om een diagnose te stellen.

Voorbereiding patiënt röntgenonderzoek:
Het dier moet nuchter zijn (12 uur geen eten, wel drinken tot 2 uur van tevoren). In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn de patiënt onder een lichte sedatie te onderzoeken. Voor speciale contrastonderzoeken wordt vooraf met de eigenaar besproken wat de beste voorbereiding is van de patiënt.

Echografisch onderzoek

Bij de echografie wordt gebruik gemaakt van ultrasoon geluid (niet hoorbaar) met een frequentie van 3 tot 10 MHz. Dit geluid wordt in de geluidskop of transducer van het echoapparaat opgewekt. De transducer wordt door de onderzoeker in de hand gehouden en tijdens het onderzoek over de patiënt heen bewogen. De geluidsgolven worden door verschillende weefsels in verschillende mate teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden ook weer door dezelfde transducer opgevangen en door het echoapparaat omgezet in een beeld. Bot en lucht weerkaatsen vrijwel al het geluid, waardoor dieper gelegen structuren niet zichtbaar zijn. Bot en lucht zijn dus ondoordringbare barrières voor de ultrasone geluidsbundel. Voor het skelet en de longen is de echografie dus een minder geschikte beeldvormende techniek. Andere weefsels in het lichaam daarentegen zijn juist goed in beeld te brengen met echografie. Zo kunnen bijvoorbeeld het hart en vele buikorganen fraai in beeld worden gebracht. De ultrasone geluidsgolven zijn niet schadelijk en in de meeste gevallen kan de eigenaar van de patiënt rustig meekijken gedurende het onderzoek. Soms zal het nodig zijn biopten te nemen tijdens het echo-onderzoek. Er kan dan wat weefsel of enkele cellen weggenomen worden, welke verder onderzocht worden. Het nemen van deze biopten wordt gedaan door de verwijzend specialist.

Er zijn meerdere screeningsonderzoeken m.b.v. echografie mogelijk t.b.v. de fokkerij van gezelschapsdieren (bv. HCM, PKD, CIN Aortastenose, DCM, Ectopische ureteren etc.)

Voorbereiding patiënt echografisch onderzoek:
Voor echografisch onderzoek van de buik is het van belang dat het dier nuchter is (12 uur geen eten, wel drinken tot 2 uur van tevoren) en met een volle blaas wordt aangeboden. Indien de blaas leeg is, is echografisch onderzoek van de blaas niet goed uitvoerbaar. Het voordeel van de nuchtere patiënt is bovendien, dat als de patiënt niet meewerkt, een sedatie (roesje) overwogen kan worden.

Voor echografisch onderzoek van het hart hoeft de patiënt niet nuchter te zijn, indien de patiënt coöperatief is. Soms zijn er echter aanvullende onderzoeken nodig en wordt toch geadviseerd de patiënt, voor de zekerheid, nuchter mee te brengen. Bij het echografisch onderzoek is de eigenaar aanwezig. Deze kan helpen de hond of kat vast te houden en kan tegelijkertijd meekijken bij het onderzoek

Het nemen van biopten gebeurt onder echobegeleiding. Het is meestal niet nodig de patiënt hiervoor te laten slapen. Ze liggen rustig in een kussen, zijn vaak toch wat onder de indruk van alles, zodat ze het prikje door de huid niet voelen.

In de kliniek zijn twee Veterinaire Radiologen aanwezig:
Mevr. Drs. M.L.Schmidt & Mevr. Drs. M.Vink-Nooteboom

Melinda Schmidt

Dierenarts Specialist Diagnostische Beeldvorming

Mariëtte Vink-Nooteboom

Dierenarts Specialist Veterinaire Radiologie