Nieuwe arts interne geneeskunde en oncologie

Dr. Gerard Rutteman

Na bijna 39 jaar werkzaam te zijn geweest in de diergeneeskunde, merendeels in de interne geneeskunde en oncologie, – vanaf 1979 in de UKG, vanaf 1996 in De Wagenrenk – gaat Dr. Gerard Rutteman met pensioen.

Naast de directe zorg voor patiënt en cliënt, putte hij in die tijd inspiratie uit de kans gegevens en materiaal – verzameld in de kliniek – in te zetten in research naar oorzaken en betere behandelingen van kanker. Veelal had deze research als thema vergelijkend oncologisch/biomedisch onderzoek. Dat heeft ruim 130 wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Het komend jaar zal nog bijgedragen worden aan het onderzoek naar de genetische achtergrond van histiocytair sarcoom bij de Berner Sennenhond en Flatcoated Retriever, zoals dat plaats vind in samenwerking met het NIH (Washington).

Gerard Rutteman: “Ik bedank alle verwijzers en cliënten, die mij in de tijd vertrouwen hebben gegeven, en door goede samenwerking kansen hebben geschapen samen de diergeneeskunde vooruit te helpen. Ik wens de collega’s, medewerkers en verwijzers alle succes in woelige tijden.

N.B. Zoals menigeen al zal weten, zal verdere invulling van creatief, beeldend werk, onder het alias van Drager Meurtant, de komende tijd de nadruk krijgen.”

Dr. Giora van Straten

Inmiddels is per september 2017 Dr. Giora van Straten als welkome vervanging van Dr. Gerard Rutteman én als aanvulling op de interne discipline toegetreden in de Wagenrenk.

Dr. Giora van Straten is in 2001 afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht. Na een jaar in de praktijk te hebben gewerkt is hij in 2002 begonnen aan de opleiding Specialist Interne Geneeskunde Gezelschapsdieren. De opleiding is in 2006 afgerond en binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht heeft hij zich sindsdien toegelegd op de Nefrologie en de Hematologie. De laatste jaren is hij in de Universiteitskliniek verantwoordelijk voor de Gastro-enterologie. In maart 2017 is Dr. Giora van Straten gepromoveerd op ‘Levershunts bij honden’.

Per 1 september 2017 werkt dr. Giora van Straten 3 dagen per week in de Wagenrenk. Naast de Interne Geneeskunde is de Oncologie een belangrijk aandachtsgebied.

De Wagenrenk – Diergeneeskundig Specialistisch Centrum Nederland

Als onafhankelijk Diergeneeskundig Specialistisch Centrum Nederland wil de Wagenrenk – al meer dan 60 jaar- u als verwijzend dierenarts zo goed mogelijk bedienen. Wij willen daarom zo veel mogelijk alle (samenwerkende) disciplines in huis hebben om een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Met de komst van dr. Giora van Straten is samen met Dr. Paul Mandigers, de discipline interne geneeskunde weer elke werkdag vertegenwoordigd in de Wagenrenk en beschikbaar voor nader onderzoek en behandeling van patiënten die u wilt verwijzen. Daarmee kunnen wij u en uw klanten nog beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Wagenrenk