Gedragsconsulten voor honden of katten

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten gedragsconsulten veel tijd. In de regel neemt een gedragsconsult voor honden 2 tot 2,5 uur in beslag en voor katten 1,5 tot 2 uur.

Intake gedragsconsulten

Tijdens het eerste consult (intake), zullen we:

 • een gedetailleerde anamnese afnemen over het gedrag en de medische geschiedenis van uw huisdier om het probleem diep te kunnen doorgronden
 • zo nodig een lichamelijk onderzoek uitvoeren en eventueel andere noodzakelijke aanvullende diagnostiek bespreken
 • een of meerdere gedragsdiagnoses stellen
 • een op maat gemaakt behandelplan voor u opstellen waarin u richtlijnen ontvangt over de eventueel noodzakelijke medicatie die nodig is om de angst bij uw huisdier te verminderen, hulpmiddelen en technieken om het gedrag van uw dier te kunnen beïnvloeden en aanbevelingen om omgevingsfactoren aan te passen.
Agressieve honden

Sommige honden komen op consult omdat zij agressief zijn naar mensen of andere dieren. Deze honden zijn ook van harte welkom op Diergeneeskundig Specialistisch Centrum de Wagenrenk. Alhoewel het soms lijkt dat een hond niet bang is, komt agressie bijna altijd voort uit angst. Dit kan mevr. Jonckheer achterhalen gedurende het consult door de hond te observeren en een volledige anamnese af te nemen. Uw hond wordt niet blootgesteld aan kunsthonden, poppen, nephanden of paraplu’s tijdens het consult van mevr. Jonckheer. Deze gedragstesten leveren te weinig nuttige informatie en te veel stress op bij een angstig of agressief hond en worden nooit gebruikt of aangeraden door mevr. Jonckheer.

Controle Gedragsconsult

Daarbij is er soms ook sprake van een noodzakelijke vervolg behandeling (3 tot 4 Controle consulten van 0,5 – 1,5 uur per jaar) om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Na een Gedragsconsult zullen meestal Controleconsulten noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Het eerste Controleconsult moet binnen 6 maanden na het Gedragsconsult hebben plaatsgevonden. Meestal zijn 2 – 4 Controleconsulten in het eerste jaar gebruikelijk.

Telefonische of Skype consulten

Korte telefonische consultaties zijn beschikbaar voor diegene die vragen hebben over of zich zorgen maken over de behandeling van hun hond en die niet willen wachten tot het volgende consult. Een consult via de telefoon of Skype is alleen mogelijk voor cliënten die in de afgelopen 6 maanden met hun hond bij ons in de kliniek zijn geweest. Deze service is dus niet beschikbaar voor mensen die Diergeneeskundig Specialistisch Centrum de Wagenrenk nooit eerder hebben bezocht met hun hond of kat. Voor hen is de dierenarts-dierenarts consultatie wellicht wel een optie.

Het is essentieel om een cliënt en diens dier eerst in persoon te zien om een legale veterinaire behandelrelatie op te bouwen. Daarnaast is dit essentieel om het dier te kunnen onderzoeken en het probleem te beoordelen. Wanneer het niet mogelijk is voor u en uw dier om naar de kliniek te komen bestaat de mogelijkheid voor uw dierenarts om telefonisch contact op te nemen of bij voorkeur via Skype.

Dierenarts-dierenarts consult

Dit is een dierenarts tot dierenarts consultatie service om dierenartsen te ondersteunen in de diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij dieren. Samen met uw verwijzend dierenarts vult u, voorafgaand aan het telefoon- of Skypegesprek, een vragenlijst in wat na het plannen van de afspraak door mij aan uw dierenarts wordt toegezonden. Ten minste 3 dagen voor het consult ontvang ik graag het ingevulde formulier van uw dierenarts retour en tevens de medische geschiedenis van uw dier. Het telefonisch/Skype consult duurt ongeveer 1 uur. Binnen twee weken na het consult ontvangt uw verwijzend dierenarts van mij een verslag van het consult via e-mail of post. Om gebruik te maken van dit type consult kan uw verwijzend dierenarts mij direct via de mail benaderen om een afspraak in te plannen.

Pré-aanschaf consult

Dit type consultatie is ideaal voor een ieder die overweegt een puppy, hond, kitten of kat aan te schaffen van een fokker, asiel of andere herkomst. Het kiezen voor een huisdier moet zorgvuldig gedaan en op voorhand goed doordacht worden.

Tijdens dit consult komen de volgende dingen aan bod:

 • We kijken naar uw levensstijl en dagelijkse routine
 • We kijken naar uw leefomstandigheden
 • We bespreken wat uw doelen zijn voor uw nieuwe huisdier
 • We bekijken welke leeftijd, rassen en herkomst het beste bij u passen
 • We bespreken de gedragskundige behoeften van uw nieuwe huisdier

Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Nieuwe pup/kitten consult

Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste maanden in het leven van een huisdier het meest cruciaal zijn als het gaat om het vormgeven van gewenst gedrag op latere leeftijd. Om op te groeien tot een zeker en vriendelijk huisdier moeten puppy’s en kittens op een passende wijze worden blootgesteld aan mensen, dieren, situaties en oefeningen vóór een bepaalde leeftijd.

Het nieuwe pup/kitten consult is ontworpen voor jonge dieren van 8 tot 14 weken leeftijd (oudere dieren zijn echter ook welkom). Het doel is om uw huisdier op te laten groeien tot een comfortabele, zelfverzekerde, emotioneel stabiele en goed opgevoede hond in elke situatie. U krijgt tijdens dit consult handvatten aangereikt om uw huisdier een optimale start te geven. De focus ligt op het voorkomen van problemen en het omgaan met normaal (hoewel soms ongewenst) gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn de ontwikkeling van honden of katten en hun gedrag, communicatie, het belang van socialisatie, zindelijkheidstraining, bijtgedrag van pups en diervriendelijke trainingstechnieken.

Het consult omvat:

 • Een 1,5 uur durend privé consult met u en uw huisdier. Alle leden van uw huishouden zijn van harte welkom om deel te nemen.
 • Advies omtrent basis training en probleem preventie door gebruik te maken van diervriendelijke technieken.

Na 16 weken is deze gouden periode voor sociale en emotionele ontwikkeling voor honden (12 weken voor katten) voorbij, waarna het steeds moeilijker wordt voor honden om zich aan te passen aan de eeuwig veranderende wereld om hen heen. Socialisatie van pups is het allerbelangrijkste dat een eigenaar voor zijn of haar hond kan doen gedurende zijn hele leven. Zeer veel probleemgedragingen zoals agressie tegen honden en mensen, angst voor mensen, locaties en objecten, angst gerelateerde problemen en ongewenste gedragingen zoals springen, kauwen, stelen van objecten en excessief blaffen kunnen worden voorkomen met goede socialisatie.

Dit consult is niet bedoelt om puppy socialisatie bijeenkomsten te vervangen. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Nieuwe hond consult

Deze consultaties zijn geschikt voor mensen die recent een nieuwe hond hebben aangeschaft die ouder is dan 6 maanden. U krijgt tijdens dit consult handvatten aangereikt om uw hond een goede start te bieden. De focus ligt op het voorkomen van problemen en het omgaan met normaal (hoewel soms ongewenst) gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn gedrag en communicatie, zindelijkheidstraining en hond vriendelijke trainingstechnieken. Een consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Baby voorbereidingsconsult

Dit consult is bedoeld voor niet-agressieve honden. Wanneer uw hond agressief is, plan dan alstublieft een uitgebreid (agressie) gedragsconsult (zie boven). Het baby voorbereidingsconsult omvat een evaluatie van uw huisdier en instructies om uw huisdieren voor te bereiden op de komst van het nieuwe gezinslid.

Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.